1. Home
  2. >
  3. Innovaties
  4. >
  5. Digitale Toegankelijkheid

Slide Digitale Toegankelijkheid

Miljoenen Nederlanders hebben één of meerdere beperkingen;

blind, slechtziend of kleurenblind; doof of slechthorend; motorisch beperkt of zwakbegaafd; autistisch; laaggeletterd.

We willen dat Nederlandse openbare voorzieningen toegankelijk zijn voor alle burgers. Want ieder mens heeft het recht om gewoon net als ieder ander mee te doen in de maatschappij. Voor digitale voorzieningen geldt hetzelfde. In onze samenleving kun je bijna niet meer zonder internet en computers. Daarom is digitale toegankelijkheid belangrijk én verplicht voor alle overheidsinstanties. Als websites goed in elkaar zitten kunnen ze door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. Gelukkig bestaan er standaarden die helpen bij het toegankelijk maken van websites en apps en wij weten daar alles van en kunnen u daarbij van dienst zijn

Xerox

Hoe wilt u het document gebruiken?

Wordt het online geplaatst bijvoorbeeld op een website? Of is het alleen voor intern gebruik bijvoorbeeld op het intranet? Voor intern gebruik is toegankelijkheid namelijk niet altijd verplicht. Wij zoeken voor u uit wat mag of moet.

Xerox

Moet het document invulbaar zijn?

Een invulbaar document is bijvoorbeeld een formulier met antwoordvelden, datumvelden en dropdownmenu’s. Om vakken invulbaar te maken, moeten we vooraf bedenken hoeveel ruimte de invuller krijgt om gegevens in te vullen. Uw input is daarbij handig: wat voor soort antwoorden verwacht of wenst u? Hoe lang of hoe kort?

Xerox

Moet het document interactief zijn?

Een interactief document is een digitaal document met interactieve elementen, zoals knoppen. Helaas gaan interactiviteit en toegankelijkheid niet altijd goed samen. Knoppen als ‘home’, ‘terug naar de vorige pagina’ beïnvloeden de leesvolgorde en willen we daarom zoveel mogelijk vermijden. Hetzelfde geldt voor linkjes die langer zijn dan 1 regel. Hebt u een interactief document, dan bespreken we graag vooraf uw wensen en de (on)mogelijkheden.

Xerox

Wat is nog meer belangrijk?

Om uw document toegankelijk te kunnen maken, moet het in Word opgemaakt zijn, zonder soft returns en mét een duidelijke hiërarchische structuur. Daarmee bedoelen we dat titels, koppen en subkoppen zijn gemarkeerd. Dat doet u door in Word met alineastijlen te werken. Zonder een hiërarchische structuur kan de voorleessoftware de tekst niet goed voorlezen, waardoor het document niet toegankelijk is voor mensen met een visuele beperking. Ook foto’s, grafieken en tabellen kunnen we digitaal toegankelijk voor u maken.

Wilt u meer weten over Digitale Toegankelijkheid? Download hier het PDF-document

LEES MEER

Wist je dat?

Xerox

15% (ongeveer) van de mensen wereldwijd heeft een handicap

Xerox

1 op de 4 Europeanen heeft een handicap

Xerox

Van degenen met een handicap in de EU: 5% (ongeveer) is blind of heeft een ernstige visuele beperking

Xerox

6% (ongeveer) is doof of heeft een ernstige gehoorbeperking